PRIVACYVERKLARING

Chipnummer.nl is een initiatief van Virbac Nederland en is bedoeld voor het vinden van registratiegegevens van huisdieren met een chip. Chipnummer.nl raadpleegt persoonsgegevens van andere databanken en is daarom een verwerker van persoonsgegevens. De wijze waarop de persoonsgegevens worden verwerkt voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Contactgegevens:


Chipnummer.nl
Postbus 313
3770 AH Barneveld

E-mailadres: info@chipnummer.nl
Website: www.chipnummer.nl

Chipnummer.nl zoekt naar het chipnummer in alle beschikbare databanken in Nederland. Via Chipnummer.nl krijgt u in één zoekactie een overzicht van alle databanken waarin het chipnummer geregistreerd is. U hoeft dus niet in alle databanken afzonderlijk te zoeken naar het chipnummer.

Verwerking persoonsgegevens
Gebruik website

Chipnummer.nl is een (meta crawler) zoekmachine die op basis van een opgegeven chipnummer negen databanken doorzoekt naar een match. Als er bij een databank een match is gevonden, worden de bijbehorende registratiegegevens opgevraagd. Chipnummer.nl heeft hiervoor toegang gekregen tot de aangesloten databanken. Chipnummer.nl beheert zelf geen chipnummers of persoonsgegevens van de databanken. Het chipnummer dat u invoert op chipnummer.nl wordt niet bewaard.

Chipnummer.nl verwerkt ook persoonsgegevens voor het geven van antwoord op vragen die u stelt per e-mail of per post. De volgende informatie kan om deze reden van u geregistreerd zijn: naam, aanhef, adres en woonplaats, e-mailadres en/of telefoonnummer.

Bij een bezoek aan de website wordt automatisch informatie verzameld over uw computer hardware en -software. Deze informatie kan bevatten: het browser type, domeinnamen, toegangstijd en websiteadressen.

Doeleinden voor gebruik van persoonsgegevens

Chipnummer.nl gebruikt uw gegevens om door u gestelde vragen te beantwoorden en voor gebruik en verbetering van de website.

Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij chipnummer.nl daar een wettelijke verplichting toe heeft.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld en vastgelegd zijn. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of bewaartermijn dan houdt chipnummer.nl deze termijnen aan.

Databanken

Chipnummer.nl doorzoekt de volgende 9 databanken:

  • BackHome Club (BackHomeClub.nl)
  • Databank Honden (www.databankhonden.nl)
  • Hond registreren (www.hondregistreren.nl)
  • Huisdier-registratie.nl (www.huisdier-registratie.nl)
  • Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (NDG.nl)
  • PetBase (www.PetBase.eu)
  • Petlook (www.petlook.nl)
  • Chipbase (www.chipbase.nl)
  • Dierplatform.nl (www.dierplatform.nl)

Uw rechten

Het recht op inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen door chipnummer.nl.

U kunt uw persoonsgegevens opvragen, laten wijzigen en/of laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info@chipnummer.nl. Om misbruik te voorkomen kan gevraagd worden om adequate identificatie. Binnen een maand zult u een antwoord ontvangen met daarin uw persoonsgegevens, de manier waarop de persoonsgegevens verstrekt zijn, het doeleinde voor het verzamelen van de persoonsgegevens, hoelang de persoonsgegevens bewaard worden en met wie de persoonsgegevens gedeeld worden.

Let op: het bovenstaande geldt voor persoonsgegevens die u aan chipnummer.nl verstrekt heeft. Indien u persoonsgegevens met betrekking tot de registratie van uw dier wilt inzien, wijzigen en/of verwijderen dient u zich te melden bij de databank waarbij u uw dier heeft geregistreerd. Dat is de databank waarin de match met het chipnummer van uw dier gevonden is. Daar kunt u zelf of met hulp van een helpdesk de gegevens van de registratie aan (laten) passen.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

U heeft het recht om bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Dit recht op verzet is absoluut en chipnummer.nl zal hier altijd gehoor aan geven.

Recht op overdracht van persoonsgegevens

Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens geeft u het recht om een kopie, in gangbare en machine leesbare vorm, te krijgen van de persoonsgegevens die u aan chipnummer.nl heeft verstrekt.

Het recht op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de grondslag toestemming, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Momenteel verwerkt chipnummer.nl geen persoonsgegevens gebaseerd op de grondslag toestemming.

Het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Als u niet tevreden bent over de manier waarop chipnummer.nl omgaat met uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de webpagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Analytische cookies leveren statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, verkeersbronnen en andere essentiële informatie die chipnummer.nl gebruikt om de website te verbeteren voor gebruikers. Chipnummer.nl maakt hiervoor gebruik van Google Analytics. Voor het plaatsen van analytische cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Via de browserinstellingen kunt u cookies verwijderen en instellen dat het plaatsen van nieuwe cookies geweigerd wordt. Aangezien er veel verschillende browsers zijn verwijst chipnummer.nl u daarvoor naar de helppagina van uw browser.

Google Analytics

Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Chipnummer.nl gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en hoe bezoekers bij de website terecht zijn gekomen. Virbac Nederland heeft met Google Analytics een verwerkersovereenkomst gesloten. Uw persoonsgegevens worden anoniem verwerkt, worden niet gedeeld met Google en worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioral targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Google raadplegen, evenals het privacybeleid van Google Analytics.

Aanpassen privacyverklaring

Chipnummer.nl behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Chipnummer.nl raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven.